คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธิติ อังคณะวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TTLPFกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET109,650,000+6.98
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อังคณะวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติ อังคณะวัฒนาTTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET109,650,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นางสาว อรจิรา อังคณะวัฒนาTTLPF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไทSET109,650,000