คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BECบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET68,370,000-0.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิริยเลิศศักดิ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธัชณพงศ์ พิริยเลิศศักดิ์BEC -บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)SET68,370,000