คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธวิช จารุวจนะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MSCบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET97,074,6600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จารุวจนะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET106,117,942
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวิช จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET97,074,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET63,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET46,160,754
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET31,633,471
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET25,400,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภาพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET23,399,680
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรศรี จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,240,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,984,480