คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KSLบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET117,467,935+2.86
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า โรจนะโชติกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัทชัย โรจนะโชติกุลKSL -บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)SET117,467,935