คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ILINKบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET33,007,395-0.85
2ITELบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai17,050,4950.00
3JCKบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET14,968,4100.00
4UREKAบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai10,530,0000.00
5DCORPบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai8,165,080-7.50
6BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai5,100,000+0.98
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาวุฒิวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET33,007,395
2นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาITEL -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)mai17,050,495
3นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET14,968,410
4นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาUREKA -บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)mai10,530,000
5นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai8,165,080
6นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai5,100,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนาDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai8,004,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนาDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai6,687,880