คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ILINKบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET26,405,9160.00
2DCORPบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai20,820,954+2.94
3ITELบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai15,416,386+0.83
4JCKบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET11,514,161+2.86
5UREKAบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai7,209,000+3.37
6BMบริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai5,950,000-5.04
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธนาวุฒิวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET26,405,916
2นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai20,820,954
3นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาITEL -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)mai15,416,386
4นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาJCK -บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET11,514,161
5นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาUREKA -บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)mai7,209,000
6นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนาBM -บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)mai5,950,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนาDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai21,498,200
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนาDCORP -บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai17,054,094