คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธวัช ตันติเมธ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AITบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET37,461,6000.00
2PDIบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : เหมืองแร่
SET28,723,045+14.72
3INETบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET13,468,908+6.63
4PTบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET10,764,000-0.43
5MBAXบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai6,585,375+3.92
6PDGบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai5,170,8000.00
7TNITYบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET4,297,500+1.57
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ตันติเมธ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัช ตันติเมธAIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET37,461,600
2นาย ธวัช ตันติเมธPDI -บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)SET28,723,045
3นาย ธวัช ตันติเมธINET -บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)SET13,468,908
4นาย ธวัช ตันติเมธPT -บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET10,764,000
5นาย ธวัช ตันติเมธMBAX -บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)mai6,585,375
6นาย ธวัช ตันติเมธPDG -บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)mai5,170,800
7นาย ธวัช ตันติเมธTNITY -บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)SET4,297,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง โสภา ตันติเมธTVT -บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)mai3,251,304