คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET110,871,0000.00
2AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET16,589,3480.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอกสมิทธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET112,541,999
2นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์AQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,986,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET110,871,000
2นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์AQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET16,589,348