คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1KAMARTบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET69,971,920+5.63
2AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET15,868,0720.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอกสมิทธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET71,026,506
2นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์AQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET17,204,000
3นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์TSR -บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)SET5,849,876
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์KAMART -บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET69,971,920
2นาย ธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธ์AQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET15,868,072