คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PSTCบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai5,233,200,000+0.51
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ปวรวิปุลยากร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนัช ปวรวิปุลยากรPSTC -บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai5,233,200,000