คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AITบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET39,975,0000.00
2SMPCบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET31,950,0000.00
3JKNบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai20,987,7500.00
4ILINKบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET13,196,6540.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิพัฒน์กิตติกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุลAIT -บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET39,975,000
2นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุลSMPC -บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)SET31,950,000
3นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุลJKN -บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)mai20,987,750
4นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,196,654