คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TQMบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET204,000,000-0.49
2ILINKบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET13,276,5600.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พิพัฒน์กิตติกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุลTQM -บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET204,000,000
2นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุลILINK -บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)SET13,276,560