คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธนะ จิตมากุศล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LUXFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET132,750,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จิตมากุศล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธนะ จิตมากุศลLUXF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่SET132,750,000