คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ธงชัย บุศราพันธ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET2,207,952,9360.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า บุศราพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธงชัย บุศราพันธ์NOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET2,207,952,936