คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SEAFCOบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET117,316,9350.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ประเวศวรารัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์SEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET117,316,935
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พวงมะลิ ประเวศวรารัตน์SEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET55,311,043
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุเมธ ประเวศวรารัตน์SEAFCO -บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)SET27,119,580
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)