คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TRITNบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET76,000,000-5.26
2GELบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET61,870,000+13.04
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีประจิตติชัย เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นาธฤดี ศรีประจิตติชัยATP30 -บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)mai6,480,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัยTRITN -บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)SET76,000,000
2นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัยGEL -บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET61,870,000