คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IPบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai2,530,166,5800.00
2SFLEXบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET33,824,3750.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศักดิ์ชลาธร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรIP -บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)mai2,530,166,580
2นาย ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธรSFLEX -บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)SET33,824,375