คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SFบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET48,150,904+1.87
2ANANบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET39,442,086-1.83
3MALEEบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET9,636,580-1.46
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะกรินทร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มนัญญา เตชะกรินทร์ABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai5,147,674
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงพล เตชะกรินทร์SF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET48,150,904
2นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ANAN -บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET39,442,086
3นาย ทรงพล เตชะกรินทร์MALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET9,636,580