คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ANANบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET56,811,0780.00
2SFบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET51,300,9630.00
3MALEEบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET10,762,0200.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตชะกรินทร์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. มนัญญา เตชะกรินทร์ABICO -บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)mai5,299,822
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ANAN -บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)SET56,811,078
2นาย ทรงพล เตชะกรินทร์SF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET51,300,963
3นาย ทรงพล เตชะกรินทร์MALEE -บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET10,762,020