คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1GRAMMYบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET76,239,4160.00
2NOBLEบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET50,957,5000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วีรวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,909,237
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธีรชาติ วีรวรรณAPCS -บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)SET26,438,048
2นาย ธีรชาติ วีรวรรณAFC -บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET2,081,990
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ดร. อำนวย วีรวรรณASK -บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET53,538,576
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณGRAMMY -บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)SET76,239,416
2นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET50,957,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมรศรี วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,146,285
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รศนาภรณ์ วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,137,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรพิมล วีรวรรณNOBLE -บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET53,137,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1พ.ญ. กนกแก้ว วีรวรรณTHRE -บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)SET30,964,509