คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ตัน ภาสกรนที ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ICHIบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET4,147,355,4000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ภาสกรนที เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ตัน ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET4,147,355,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อิง ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET690,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET690,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสกร ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET690,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริษา ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET547,651,850