คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ตัน ภาสกรนที ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1ICHIบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET1,965,485,820-5.50
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ภาสกรนที เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ตัน ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET1,965,485,820
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง อิง ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET327,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1ด.ญ. ใกล้นที ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET327,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ภาสกร ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET327,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. วริษา ภาสกรนทีICHI -บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)SET282,634,820