คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CHAYOบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : -
mai138,127,512+4.17
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยศะสินธุ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุขสันต์ ยศะสินธุ์CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai1,984,038,336
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐวัช ยศะสินธุ์CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai138,127,512
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธิติ ยศะสินธุ์CHAYO -บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai128,637,492
2นาย ธิติ ยศะสินธุ์MGT -บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)mai6,405,282
3นาย ธิติ ยศะสินธุ์GSC -บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)mai2,560,000