คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1STARKบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET3,413,830,3310.00
2OCEANบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai67,891,720-0.96
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศุภนันตฤกษ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์STARK -บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET3,413,830,331
2นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์OCEAN -บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)mai67,891,720