คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JMARTบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET107,759,040+4.17
2XOบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai11,840,920+1.92
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศรษฐบุตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตรJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET107,759,040
2นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตรXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai11,840,920