คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตร ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1JMARTบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET141,305,110+3.74
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เศรษฐบุตร เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพันธ์ เศรษฐบุตรJMART -บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)SET141,305,110