คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SIMATบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai156,000,000+0.50
2NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET111,000,000-1.80
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศีตวรรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์SIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai156,000,000
2นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์NEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET111,000,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)