คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NEXบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET61,952,000+3.91
2SIMATบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai37,680,000+0.64
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศีตวรรัตน์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์NEX -บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)SET61,952,000
2นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์SIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai37,680,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ประภา ศีตวรรัตน์SIMAT -บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)mai30,458,000