คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RJHบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET114,065,071+0.82
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีโภชน์สมบูรณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET114,065,071
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์RJH -บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)SET64,375,496