คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณรงค์ จารุวจนะ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1MSCบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
SET102,775,645+2.44
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จารุวจนะ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณรงค์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET102,775,645
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวิช จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET94,017,190
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรทิพย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET61,500,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สมจิตต์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET44,706,872
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ทิพวัลย์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET30,637,141
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พีรวิชญ์ จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET24,600,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง นภาพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET22,662,682
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. อมรศรี จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET14,760,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปิยะพร จารุวจนะMSC -บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET12,575,520