คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1OSPบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET1,934,499,375-1.69
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ประดิษฐสุวรรณ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณOSP -บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)SET1,934,499,375