คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชโนดม อุตสาหจิต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SPAบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai60,606,000+0.68
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อุตสาหจิต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิบูลย์ อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai468,439,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชโนดม อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai60,606,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชาลิสา อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai54,784,420
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ธนัชพร อุตสาหจิตSPA -บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)mai45,769,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)