คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) สัดส่วน % %การเปลี่ยนแปลง
1SABUYบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
SET12,519,797,89431.86+0.75
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า รุจนพรพจี เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจีSABUY -บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET12,519,797,894
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจีSABUY -บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)SET2,206,233,925