คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TASCOบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET241,392,3900.00
2THIPบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
SET23,136,000-1.24
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เตี่ยนซื่อ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อTASCO -บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)SET241,392,390
2นาย ชูวงศ์ เตี่ยนซื่อTHIP -บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET23,136,000