คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชินทัต เจียอาภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CFRESHบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET177,021,2400.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจียอาภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาCFRESH -บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET284,599,920
2นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาAAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET74,050,200
3นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาTHCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET67,518,000
4นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET63,350,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินทัต เจียอาภาCFRESH -บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET177,021,240
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภาCFRESH -บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET67,230,768