คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชินทัต เจียอาภา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CFRESHบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
SET138,130,210+1.94
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจียอาภา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาCFRESH -บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET222,074,180
2นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาAAV -บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)SET95,651,520
3นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาTHCOM -บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)SET83,127,000
4นาย ณฤทธิ์ เจียอาภาSUC -บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)SET75,146,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชินทัต เจียอาภาCFRESH -บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET138,130,210
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ชาญเกตุ เจียอาภาCFRESH -บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)SET52,460,372