คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PPMบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai118,238,0930.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรพิไลลักษณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์PPM -บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)mai118,238,093
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์PPM -บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)mai24,150,000