คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PPMบริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai105,900,205+0.97
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พรพิไลลักษณ์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ พรพิไลลักษณ์PPM -บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)mai105,900,205
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กฤษณ์ พรพิไลลักษณ์PPM -บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)mai21,630,000