คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SUPERบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET113,184,924+4.05
2INSETบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : -
mai17,220,000-100.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จารุกิจไพศาล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาลSUPER -บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET113,184,924
2นาย ชาติชาย จารุกิจไพศาลINSET -บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)mai17,220,000