คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชาคริต สุวรรณโชติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TKบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET53,527,5000.00
2AGEบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai32,499,090+1.11
3AQUAบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET23,500,000+2.13
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวรรณโชติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาคริต สุวรรณโชติTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET53,527,500
2นาย ชาคริต สุวรรณโชติAGE -บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)mai32,499,090
3นาย ชาคริต สุวรรณโชติAQUA -บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET23,500,000