คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชาคริต สุวรรณโชติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TKบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET54,740,0000.00
2AGEบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : -
mai27,732,557+2.78
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุวรรณโชติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาคริต สุวรรณโชติTK -บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)SET54,740,000
2นาย ชาคริต สุวรรณโชติAGE -บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)mai27,732,557