คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1RCIบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET148,960,000+1.02
2TSIบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : ประกันภัยและประกันชีวิต
SET32,500,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อรุณเนตรทอง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทองRCI -บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET148,960,000
2นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทองTSI -บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)SET32,500,000