คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1DODบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ : -
mai114,400,000-0.70
2RCIบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET103,360,0000.00
37UPบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET27,000,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า อรุณเนตรทอง เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทองDOD -บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)mai114,400,000
2นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทองRCI -บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET103,360,000
3นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง7UP -บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)SET27,000,000