คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TCMCบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET56,239,890-6.19
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ศรีวิกรม์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาย ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET342,791,552
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชาญ ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET11,700,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. กรกฎ ศรีวิกรม์CMAN -บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)SET11,572,224
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิมล ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET111,884,577
2นาย พิมล ศรีวิกรม์ZMICO -บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)SET18,510,247
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิกร ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET58,477,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET56,239,890
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรม์TCMC -บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET35,237,810