คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1WIIKบริษัท วิค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET8,221,540+1.18
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ซอโสตถิกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ขจาริน ซอโสตถิกุลWIIK -บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)SET7,163,460
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุลWIIK -บริษัท วิค จำกัด (มหาชน)SET8,221,540
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย กอบชัย ซอโสตถิกุลUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET40,903,488
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย เพียรศักดิ์ ซอโสตถิกุลUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET40,601,088
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สันติ ซอโสตถิกุลUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET33,722,784
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ธวัชชัย ซอโสตถิกุลUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET31,961,088
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ไรรมย์ ซอโสตถิกุลUVAN -บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)SET22,679,568