คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NERบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET62,371,7320.00
2TVDบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai37,548,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้อวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนาTVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai40,692,960
2นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนาPLE -บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET17,205,930
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนาNER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET62,371,732
2นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนาTVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai37,548,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดารุณี เอื้อวัฒนาIFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,946,289
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนาSQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET23,069,200