คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1NERบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
SET66,791,7760.00
2TVDบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai34,270,0000.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้อวัฒนา เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนาTVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai37,140,400
2นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนาPLE -บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)SET16,650,900
3นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนาICN -บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)mai4,070,000
4นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนาRICH -บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET2,492,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนาNER -บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)SET66,791,776
2นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนาTVD -บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)mai34,270,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ดารุณี เอื้อวัฒนาIFS -บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET9,141,387
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนาSQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET18,035,920