คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เกียรตินันทวิมล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมลSPVI -บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)mai41,353,740
2น.ส. พัชรา เกียรตินันทวิมลARIP -บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)mai2,664,459