คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1AEONTSบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
SET1,661,100,000-3.54
2WPบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET182,830,799+1.22
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เจียรวนนท์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์AEONTS -บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)SET1,661,100,000
2นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์WP -บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET182,830,799
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)