คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET398,693,2270.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้อวัฒนะสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET482,384,700
2น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET364,073,777
3น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET95,310,820
4น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai15,594,000
5น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET13,525,500
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุลCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET398,693,227
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มุกดา เอื้อวัฒนะสกุลPOST -บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)SET6,719,552
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง ภิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุลSSTRT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทยSET3,772,800