คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1CRCบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
SET1,200,971,479+1.32
2CENTELบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การท่องเที่ยวและสันทนาการ
SET331,015,889-1.21
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เอื้อวัฒนะสกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลCRC -บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,188,773,019
2น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลCOL -บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)SET378,760,120
3น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET302,273,018
4น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลSF -บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET95,836,673
5น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลASIA -บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)SET8,221,800
6น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุลACG -บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)mai8,180,256
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุลCRC -บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)SET1,200,971,479
2นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุลCENTEL -บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)SET331,015,889
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มุกดา เอื้อวัฒนะสกุลPOST -บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)SET5,099,660
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)