คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ชนน วังตาล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METAบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : -
mai161,014,0000.00
2AQบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET66,300,0000.00
3SCNบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
SET42,325,500-0.72
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วังตาล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชนน วังตาลMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai161,014,000
2นาย ชนน วังตาลAQ -บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)SET66,300,000
3นาย ชนน วังตาลSCN -บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET42,325,500