คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TPIPLบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
SET134,550,000+1.71
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เกียรติสุขสถิตย์ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ฉัตรชัย เกียรติสุขสถิตย์TPIPL -บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)SET134,550,000