คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET2,436,000,000-0.99
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ยศสุนทรากุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จุลเวช ยศสุนทรากุลBDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET2,436,000,000