คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จุลเวช ยศสุนทรากุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET2,952,000,000+0.82