คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จิโรจน์ สุชาโต ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BDMSบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET7,487,421,800+1.50
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สุชาโต เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิโรจน์ สุชาโตBDMS -บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)SET7,487,421,800
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุชาติ สุชาโตTCOAT -บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)SET6,732,000