คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จิโรจ พนาจรัส ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1IIIบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : ขนส่งและโลจิสติกส์
SET125,227,1280.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า พนาจรัส เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จิโรจ พนาจรัสIII -บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)SET125,227,128