คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1METCOบริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET87,265,200+1.89
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า สอส่งเสริมกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จารุพัฒน์ สอส่งเสริมกุลMETCO -บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)SET87,265,200