คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1BECบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : สื่อและสิ่งพิมพ์
SET188,120,000+2.50
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า นิพัทธกุศล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง รัชนี นิพัทธกุศลMIPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์SET282,794,400
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จาตุรนต์ นิพัทธกุศลBEC -บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)SET188,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ศรัณย์ นิพัทธกุศลBEC -บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)SET188,120,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สุพจน์ นิพัทธกุศลMIPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์SET166,687,500