คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1SKRบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : การแพทย์
SET108,292,478+1.66
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิSKR -บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)SET108,292,478