คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย คเชนทร์ เบญจกุล ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1XOบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ : -
mai206,341,933+1.45
2TNPบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : -
mai85,731,660-2.38
3SISBบริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ
หมวดธุรกิจ : บริการเฉพาะกิจ
SET53,146,080-0.98
4SNCบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
SET42,649,6800.00
5QHOPกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET3,846,8160.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เบญจกุล เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คเชนทร์ เบญจกุลXO -บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)mai206,341,933
2นาย คเชนทร์ เบญจกุลTNP -บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)mai85,731,660
3นาย คเชนทร์ เบญจกุลSISB -บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)SET53,146,080
4นาย คเชนทร์ เบญจกุลSNC -บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)SET42,649,680
5นาย คเชนทร์ เบญจกุลQHOP -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้SET3,846,816
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย โสรัจ โรจนเบญจกุลMETA -บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)mai23,205,486
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย อภิวีร์ เบญจกุลSQ -บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET44,286,000