คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย คัมภีร์ จองธุระกิจ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1LPNบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET97,200,000-1.85
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า จองธุระกิจ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คัมภีร์ จองธุระกิจLPN -บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET97,200,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง สุจิตรา จองธุระกิจTKT -บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SET979,000