คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย คมสัน ธรสารสมบัติ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1TMTบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : เหล็ก
SET153,120,3480.00
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า ธรสารสมบัติ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สูรย์ ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET453,560,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ชำนาญ ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET262,419,840
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย ไพศาล ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET237,450,608
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1น.ส. ปทิตตา ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET160,972,272
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คมสัน ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET153,120,348
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พรจิตต์ ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET148,480,000
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง พัลลภา ธรสารสมบัติTMT -บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)SET82,640,720