คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ ถือ หุ้นตัวไหนบ้าง

No.Stock Name จำนวนเงิน (บาท) %
1PJWบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : -
mai113,831,854-2.33
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ที่มีคำว่า เหมมณฑารพ เกี่ยวข้องด้วย
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง มาลี เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai131,225,980
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai113,831,854
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย วิวรรธน์ เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai92,710,571
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai46,038,346
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาย สาธิต เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai42,133,242
No.NameStockจำนวนเงิน (บาท)
1นาง จิตราวดี เหมมณฑารพPJW -บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)mai7,804,500